Modelace dle předloh

   Prvky z umělého kamene
 

   Štukatérské prvky ze sádry a betonu

 

 

   Speciální omítky