Pemrlovaný kámen

 

Speciální omítky 

 Sgrafitové omítky -  renesanční způsob nástěnné výzdoby s předlohou figurální nebo ornamentální kresby vytvořené odškrabáním zavlhlé štukové omítky na probarvené jádro

 Umělý mramorspeciální štukatérská technika uplatňována v interiérech především v době barokní architektury 18 stol.

- je směsí sádry, klihové vody a barevných pigmentů, které se dále upravují broušením

 Sádrové omítky -  používají se v interiérech společně  s okrasnými štukatérskými prvky

- náročnost provedení spočívá v naprosté hladkosti povrchu a rovině ploch