Zateplování fasád

- kontaktní tepelně izolační systémy obvodových plášťů budov s použitím tepelných izolantů na bázi polystyrénových /příp. minerálních/  desek, připevněných na fasádu lepením a hmoždinkami s výztužnou vrstvou a povrchovou tenkovrstvou dekorativní omítkou

01 02 03 05